Ogłoszenie
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity/ zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont sali wykładowej w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 
Wybrano firmę:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Modern-Rem Marcin Grygoruk 15-701 Białystok, ul. Kolejowa 12C
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz zawiera cenę, która nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty[pdf]

Metryka strony

Udostępniający: CEN Białystok Alla Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Babicz

Wprowadzający: Zdzisław Babicz

Data wprowadzenia: 2016-07-28

Data modyfikacji: 2016-07-28

Opublikował: Zdzisław Babicz

Data publikacji: 2016-07-28